Förbundsstyrelsen 2019

Ordförande 

Kenth Nedergård
Björnholmsvägen 1, 65 450 Solf
GSM: 050-5222 644
e-post: kenth.nedergard@netikka.fi

Styrelsemedlemmar

Gunilla Borgar,
Skolhusgatan 36, 65 100 Vasa
GSM 050-5856 725
e-post: gunilla.borgar@gmail.com

Daniel Åkermark, kassör
Vasaesplanaden 3 A C19
GSM: 050-5274 021
e-post: danielakermark@gmail.com

Annika Glader,
GSM: 050-3470 148
e-post: annika.glader@outlook.com

Petter Eklund
Tuvasvägen 223
66100 Malax
GSM: 050-3642090
e-post: larspetters.eklund@gmail.com
               
Mikael Rönnqvist
Moippevägen 66, 66 530 Kvevlax
GSM: 045-1094 345
e-post: mikael.ronnqvist@live.com

 

Suppleanter

Vivian Thölix
Solfängsväg 77, 65450 Solf
GSM: 050-558 6091
e-post: vivian.tholix@netikka.fi

Monica Ampiala
Västerviksvägen 367, 65280 Vasa
GSM: 045-134 4288
e-post: 

Förbundsdirigenter

Karl-Erik Berg
Solfvägen 223, 65 450 Solf
GSM: 040-5476 933
e-post: karl-erik.berg@netikka.fi

Sören Hakola
Husbondegatan 19, 65370 Vasa
GSM: 0400-957 635 
e-post: soren.hakola@gmail.com 

 

Skriv siffran 7 med bokstäver: