Vasabygdens Sång och Musikförbunds verksamhetsområde sträcker sig från Korsnäs i söder till Korsholm i norr.  Våra medlemsgrupper består av både barn och vuxna och både sångare och musikanter finns i våra led.

Medlemsgrupper

Blandade körer

Arbetets vänners sångkör i Vasa
Helsingbykören
Finlandia Order of Runeberg

Gerby Kören
Kvevlax sångkör
Singsbykören
Studentkören Pedavoces
Vasa kammarkör
Wasa Bygdekör

 

Barn- och ungdomskörer

AVoice


Damkörer

Silver Quinns


Manskörer

Wasa Sångargille


Musikgrupper

Malax Hornseptett
Solf Stråkorkester

AV:s stråkar