OBS!

Pga covid-19 restriktionerna är körprojektets övningar inställda tills vidare. Det gäller från och medt den klassiska körövningen 18.3 och jazzkören 25.3 i Berghemmet.
Vi återkommer med närmare information om senare övningar.

Inga händelser på kommande