Guldmärken till VSMF:s förbundsdirigenter

17.06.2016 kl. 19:20
Vid sång- och musikfesten i Karleby 10-12.6.2016 premierades fyra förtjänta personer med Finlands svenska sång- och musikförbunds förtjänstmärke i guld.
Två av dessa var VSMF:s förbundsdirigenter Karl-Erik Berg och Petter Eklund.

Den 12.6.2016 tilldelades följande personer förtjänstmärket i guld:
Karl-Erik Berg
Petter Eklund
Knut Grüssner
Kaj Silfvast

Karl-Erik Berg

Karl-Erik Berg erhöll FSSMF:s förtjänstmärke år 1977. Han är fortsättningsvis verksam som dirigent för Solf stråkorkester samt också förbundsdirigent för stråkarna inom Vasabygdens sång- och musikförbund och deltar aktivt i förbundets verksamhet. Han har också aktivt deltagit i samtliga av FSSMF arrangerade sång- och musikfester sedan 1960-talet. Karl-Erik Berg hör till de mest trogna och flitiga musikerna inom FSSMF.

Petter Eklund

Petter Eklund erhöll FSSMF:s förtjänstmärke år 2001. Han verkar som dirigent för Arbetets Vänners körer i Vasa. Han spelar även i Malax hornseptett och sjunger i kammarköen Psallite. De senaste tio åren har han dragit flera projekt som förbundsdirigent för Vasabygdens sång- och musikförbund, bl a Wienermusik på Wasavis och den nu aktuella konserthelheten Vi möts i musiken. Petter Eklund är en musikalisk eldsjäl, som får unga och gamla att leva upp med körsång och musik.

Förtjänstmärket i guld

Förtjänstmärket i guld kan som erkänsla tilldelas person som:

- gjort synnerligen betydelsefull insats för det finlandssvenska sång- och musikarbetet som dirigent eller funktionär inom förbundet eller dess medlemsorganisationer, eller

- som tonsättare, arrangör, utövande tonkonstnär eller i annan egenskap gjort en synnerligen betydelsefull insats för eller visat särdeles framsynt omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

 

Resonans